Jedno z najbardziej praktycznych zastosowań folii ciekłokrystalicznych jest w bankach. Biorąc pod uwagę wymagane parametry bezpieczeństwa, nasze folie mogą natychmiast przekształcić normalne środowisko bankowe w strefę wysokiego bezpieczeństwa.